Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo Privacy Policy

Effective day 16 srpnja 2020

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo uključujući i članice HPB Grupe (dalje u tekstu: HPB) smatra da je zaštita osobnih podataka temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naši potencijalni zaposlenici osjećate sigurno te da vaše iskustvo s HPB-om bude na najvišoj razini.

HPB prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu provedbe regrutacijskog i selekcijskog postupka te zasnivanja radnog odnosa. HPB je voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih u svrhu provođenja selekcijskog postupka.  HPB može angažirati treću stranu kao pružatelja usluge u dijelu informatičke podrške za obradu prijava kandidata. U tom se slučaju pružatelj usluge smatra izvršiteljem obrade Vaših osobnih podataka i Banka svoj odnos s izvršiteljem uređuje odgovarajućim  pravnim poslom u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Uz Vašu privolu podatke s prijavnog obrasca, kao i životopise čuvamo u našoj bazi 18 mjeseci.

Ukoliko se neki od Vaših osobnih podataka u međuvremenu promijene, molimo Vas da nas o toj promjeni obavijestite putem mail adrese posao@hpb.hr ili putem Candidate portala kojemu pristupate sukladno e-mail obavijesti dobivenoj nakon prijave na pojedini natječaj.

Nakon prijave na natječaj možete upravljati Vašim osobnim podacima putem Candidate portala te možete zatražiti  izvoz podataka, ažuriranje podataka, obrisati sve podatke, pregledati privole i povući privolu.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na Internet stranicama Banke www.hpb.hr, a više informacija vezanih uz prikupljanje i obradu osobnih podataka možete saznati u informativnom paketu, ili se možete obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, d.d. na e-mail adresu: dpo@hpb.hr.